HONG KONG LIMITED

● 蓝  氧  抑  菌  技  术
● 三  重  过  滤  净  化
● 宠  物  饮  水  提  醒
● 不  倒  外  观  设  计
● 过  滤 片 更 换 提 醒
● DC5V  安  全  电  压
● 静  音  舒  心  设  计
● 智  能  夜  间  模  式
● 3L  大  容  量  水  箱
在线视频
遥  控  功  能  介  绍
开  关: 启  动  喷  泉
节  能: 喷  泉  间  歇  工  作
抑  菌: 一  键  抑  菌
灯  光: 全  亮 / 半  亮 / 暗 / 关  灯
        :定  时  提  醒  猫  咪  喝  水
        :定  时  提  醒  小  狗  喝  水
3L大容量储水,补水一次 一周够用

一周补水一次,主人短途出行,
新鲜活水供应,宠物爱不释口。三层过滤,自然活水每一口

净化水质,蓝氧技术高效抑菌。
让宠物喝的每一口都是干净水
————————————————————————
粤ICP备18026463号